บริษัท ซีเทค เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

588/1 ซอยรามอินทรา 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

ช่วงสถานการณ์โควิด กรุณาติดต่อที่เบอร์
Mobile. 08-6358-1007 , 08-1007-5000

แฟกซ์. 0-2970-8016

E-mail : cetechgroup@hotmail.com

โทร. 0-2970-7799, 0-2970-9984,
0-2970-8054, 0-2970-7551

ติดต่อสอบถามข้อมูล