บริษัท ซีเทค เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

588/1 ซอยรามอินทรา 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

โทร. 095-782-6599 , 086-358-1007
02-970-7799

แฟกซ์. 0-2970-8016

E-mail : cetechgroup@hotmail.comติดต่อสอบถามข้อมูล