ก่อตั้งโดย นายทรงศักดิ์ วุฒิอมรศักดิ์  เดิมเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเทคเดคคอเรชั่น ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ งานติดตั้ง กระจก-อลูมิเนียมทุกประเภท ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บริษัท ซีเทคเดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  • พ.ศ. 2538 เริ่มผลิตป้อมยามอลูมิเนียมสำเร็จรูปและได้ปรับปรุงรูปแบบสินค้าออกมามากมายหลากหลายแนวและขนาด ขึ้น รวมทั้งออฟฟิศเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ 
  • พ.ศ. 2542 เริ่มผลิตกรงสุนัขอลูมิเนียมสำเร็จรูป, บอร์ดอลูมิเนียมสำเร็จรูป รวมทั้ง ตู้เก็บกุญแจอลูมิเนียม
  • พ.ศ. 2546 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสู่บริษัท ซีเทคเดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

ตู้ยาม

Sentry Box

สำนักงาน

Office

ร้านค้า

Shop